Porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

W poniedziałek, 15 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między m.st. Warszawą i Szkołą Główną Handlową. Celem porozumienia jest wymiana informacji i poglądów na temat rozwoju Warszawy między badaczami i przedstawicielami samorządu. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy: Porozumienie pozwoli jeszcze bardziej wykorzystać potencjał warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia...

Więcej