Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Ścieżki kariery zawodowej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Program ten włącza już realizowany przez Biuro Edukacji projekt: „Szkoły zawodowe na Program ten włącza już realizowany przez Biuro Edukacji projekt: „Szkoły zawodowe na europejskim poziomie” wymieniony w Polityce Edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012. Proponowany program ma na celu poprawę jakości edukacji zawodowej i lepsze powiązanie oferty szkolnictwa zawodowego z potrzebami warszawskiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Obejmuje takie zadania jak: analiza sieci szkół zawodowych, analizy ekonomiczne dotyczące szkolnictwa zawodowego, analiza jakości praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych, analiza losów absolwentów warszawskich szkół zawodowych i ich aktywności na rynku pracy, ocena efektów pracy poszczególnych szkół zawodowych (w tym ich poziomu i nowoczesności kształcenia zawodowego), tworzenie warunków do powstawania wzorcowych szkół zawodowych, współpraca z pracodawcami, wspieranie innowacji w szkolnictwie zawodowym i adaptacje wzorów światowych oraz europejskich, wspieranie szkół zawodowych w ramach programów europejskich, „Miasteczko Zawodów” – Oferta Warszawskich Szkół Zawodowych”. W ramach programu uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli zapewniony kontakt z doradcą zawodowym.