Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Aktywizująca rola usług opiekuńczych

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Celem programu będzie usprawnienie świadczenia usług opiekuńczych poprzez rozwijanie i dostosowanie ich infrastruktury do potrzeb odbiorców. Przyczyni się on do zwiększenia dostępności uzyskania efektu usprawnienia i aktywizacji. Program Aktywizująca rola usług opiekuńczych będzie wspierał rozwój sieci usług opiekuńczych oraz pomoże w stopniowym usamodzielnianiu odbiorców. Program będzie promować tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw oraz podmiotów pozarządowych oferujących usługi opiekuńcze. W pierwszej fazie program wymaga konstrukcji pilotażowej, między innymi ze względu na różnorodność dostępnych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych. W horyzoncie realizacji Społecznej Strategii Warszawy program powinien osiągnąć status rozwiązania powszechnego.