Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Cel strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, wt.

Warszawa opracuje i wprowadzi przedsięwzięcia wzmacniające jej zasoby społeczne, na które składają się:

 • żyjąca w przestrzeni miasta zróżnicowana społeczność;
 • społeczeństwo obywatelskie – partner samorządu;
 • społeczny potencjał rozwoju gospodarczego.

W konkurencyjnej grze o rozwój – związany z globalnym charakterem gospodarki – miasto będzie prowadzić politykę społeczną zorientowaną na rozwój zasobów społecznych, w której równocześnie:

 • obywatele miasta będą korzystać z efektów rozwoju Warszawy;
 • Warszawa jako „metropolia więzi” będzie rozwijać i umacniać lokalne wspólnoty i łączyć je w społeczność aglomeracji i otwierać ją na wielokulturowość świata, współpracę z innymi, czynić przyjazną ludziom przybywającym na stałe lub odwiedzającym miasto.

Warszawa będzie dążyć do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zapewnienia pracy, dobrych warunków wypoczynku i rekreacji, dostępu do edukacji, dóbr kultury i usług. Potrzeby i oczekiwania grup mieszkańców aglomeracji dojeżdżających do pracy i korzystających z usług w Warszawie będą uwzględnione w polityce społecznej miasta. Warszawa jako stolica
i aglomeracja będzie wzmacniać tożsamość kulturową mieszkańców, chroniąc jednocześnie dziedzictwo kulturowe wspólnot lokalnych.

Podstawą wzrostu potencjału społecznego będzie społeczno-przestrzenna integracja Warszawy i rozwój jej kapitału społecznego i kapitału ludzkiego poprzez:

 • wzmocnienie systemu ośrodków miejskich (policentryczność), w tym zmniejszanie polaryzacji społecznej (zmniejszenie różnic i dystansów społecznych w Warszawie) i koordynacja
 • z siecią ośrodków aglomeracji wskutek opracowania i wdrożenia:
 • kodeksu otwartych i przyjaznych dla ludzi przestrzeni publicznych;
 • programu miejskich wspólnot terytorialnych (odtworzenie tożsamości i podstawowych więzi w lokalnych społecznościach, wspólnotach sąsiedzkich);
 • godzenie sfery globalnej i lokalnej: dbanie o harmonię między działającymi w globalnych sieciach przedsiębiorstwami i organizacjami finansowymi a gospodarką lokalną;
 • stworzenie nowej definicji obywatelstwa Warszawy, obejmującej szerokie grono ludzi faktycznie i stale związanych z miastem, niezależnie od przynależności państwowej, czy formalnego miejsca zamieszkania. Określenie wzajemnych zobowiązań i praw, a także kryteriów, uwzględniających terytorialną i wielokulturową naturę metropolii oraz poczucie więzi z miastem;
 • opracowanie i wdrożenie terytorialnie zintegrowanego systemu wsparcia obejmującego: pracę, pomoc społeczną, edukację, sport, zdrowie i inne (rozwinięcie także w celu strategicznym 3);
 • ożywienie społeczne terytoriów szczególnie zagrożonych dezintegracją społeczną (m.in. terenów rewitalizowanych).

Pliki do pobrania

1. Cel szczegółowy: 2.1. Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego Warszawy jako czynnika decydującego o szansach
(plik: 2_1_.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
Pobierz
2. Cel szczegółowy: 2.2. Tworzenie policentrycznego ośrodka miejskiego
(plik: 2_2_.doc, rozmiar pliku: 26 KB)
Pobierz
3. Cel szczegółowy: 2.3. Partnerstwo z sektorem obywatelskim
(plik: 2_3_.doc, rozmiar pliku: 23.5 KB)
Pobierz