Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Ekonomia społeczna

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Ekonomia Społeczna (ES) polega na samoorganizacji ludzi dla rozwiązania ich podstawowych problemów życiowych. Zasady demokracji członkowskiej, znane ze spółdzielni, maszoperii (spółek rybackich) itd., zapobiegają skutkom bezosobowości wielkich firm i anonimowego kapi-tału. Zgodnie z określeniem „ekonomia”, istotą tych przedsięwzięć jest stosowanie instrumentów gospodarczych, ale także przyznawanie pierwszeństwa społecznym celom funkcjonowania jednostek ES. 

W nurcie ES powstają przedsiębiorstwa społeczne, których podstawowym celem jest wykorzysta-nie aktywności ekonomicznej dla aktywizacji osób wykluczanych, niemogących znaleźć pracy na otwartym rynku. Takie programy ES opierają się na współpracy instytucji publicznych i organizacji obywatelskich (działających na rzecz aktywizacji/integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczonych) z przedsiębiorcami. Przedsiębiorstwa społeczne dostarczają usług mieszkańcom, a swoim członkom zatrudnienie i wsparcie w powrocie do funkcjonowania w głównym nurcie życia społecznego i obywatelskiego. 

Moduł będzie wspierał rozwój sektora przedsiębiorstw ekonomii społecznej, zarówno przez organizację wspierającej infrastruktury, jak i poprzez współfinansowanie tworzenia miejsc pracy 
w jednostkach ES. Moduł obejmie nabywanie usługi w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej (kontraktowanie usług z uwzględnieniem klauzul społecznych – vide: Program Korzyści społeczne z inwestycji).