Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, ndz.

Celem programu jest opracowanie macierzy badań – struktury badań, gromadzenia i systematyzacji wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach społecznych.

Metodyczne rozszerzanie diagnoz, np. wykorzystanie opracowanego projektu wielowymiarowej macierzy opisującej sytuację osób na rynku pracy. 
Rozszerzenie badań na pozostałe obszary polityki społecznej. 
Podniesienie wiedzy na temat realnych barier oraz stopniowe i konsekwentne poprawianie adekwatności realizowanych w Warszawie usług pomocy społecznej i zatrudnieniowych. 
Usprawnienie przepływu informacji oraz stworzenie podstaw współpracy i partnerstwa. 
Założenia: 

  • komponent ilościowy i komponent jakościowy zawarty w diagnozie, 
  • uzupełnianie macierzy badań o dodatkowe grupy (pozycje),
  • analiza wszystkich działań realizowanych na rzecz danej grupy, 
  • cykliczne diagnozowanie.