Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Miejsca pracy w sektorze obywatelskim

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Moduł Miejsca pracy w sektorze obywatelskim wykorzysta potencjał przedsiębiorstw niepublicz-nych Warszawy w kreowaniu przyjaznego i rozwojowego środowiska pracy. Miejsca pracy tworzone są przede wszystkim w sektorze prywatnym. To jego rozwój może być źródłem poprawy wskaźnika zatrudnienia. W sektorze niepublicznym działają także organizacje pozarządowe i pod-mioty ekonomii społecznej. Tworzenie miejsc pracy obejmuje w tym wypadku także wspierane 
i częściowo wspierane zatrudnienie generowane przez programy partnerów obywatelskich. 
Powstaną w ten sposób miejsca pracy i aktywności (niespełniające formalnych kryteriów miejsca pracy) przygotowujące ludzi do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Proponowany moduł zorientowany jest na dynamizację procesu tworzenia takich miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wspieranych przez Fundusz Pracy staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, a także wykorzystania miejsc pracy tworzonych w sektorach preferowanych przez Miasto w ramach realizacji Społecznej Strategii Warszawy.