Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020...

Increase Zwykły Decrease
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Kategoria
Nazwa pliku
program_rozwoju_dz_rembertow.pdf
Rozmiar
3.25 MB
Opis

Program stanowi wybór konkretnych, wyselekcjonowanych działań, mających szczególne znaczenie rozwojowe dla dzielnicy i dla realizacji celu głównego, który brzmi:

Rembertów to obszar zintegrowanego, przyjaznego sąsiedztwa o wysokim standardzie życia z wszechstronnie rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, nowoczesną i wygodną infrastrukturą komunikacyjną, socjalną i usługową.

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel 1. Dążenie do zapewnienia spójności społecznej i gospodarczej;

Cel 2. Systemowa poprawa gospodarowania przestrzenią;

Cel 3. Wykorzystanie potencjału i szans związanych z sytuacją demograficzną Dzielnicy Rembertów;

Cel 4.Wykorzystanie potencjału przyrodniczo – historycznego dzielnicy do stworzenia kompleksowej oferty rekreacyjno – turystycznej.

Cel główny i cele szczegółowe mają być realizowane poprzez dziesięć priorytetów oraz czterdzieści dwa konkretne kierunki interwencji publicznej (działania).

Tagi:
kapitał ludzki, integracja społeczna, zagospodarowanie przestrzenne