Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Z założeń programu:

        "Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej edukacji w najbliższych siedmiu latach. Perspektywa roku 2020 jest wspólna dla kluczowych dokumentów strategicznych Polski, Unii Europejskiej i Warszawy odnoszących się do głównych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego, takich jak: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Europa 2020, Strategia rozwoju m.st. Warszawy, Społeczna Strategia Warszawy. Jest to także okres obowiązywania kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Spójne planowanie strategiczne umożliwi zrównoważony rozwój w najważniejszych sferach życia społecznego i ekonomicznego, w których edukacja odgrywać będzie pierwszoplanową rolę.
 
         Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 wskazuje cele, obszary i kierunki działań, które będą realizowane w opracowywanych modułach i projektach oraz odzwierciedlane w przyjmowanych co roku priorytetach edukacyjnych. Zagadnienia poruszane w niniejszym dokumencie korespondują z programami strategicznymi Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, w  szczególności takimi jak: Program „Rodzina” na lata 2010-2020; Warszawski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020; Innowacyjna Warszawa; Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w  Warszawie do roku 2020. Założenia.
 
         Na rozwój edukacji w Warszawie w najbliższych latach patrzymy w sposób integralny, przyjmując koncepcję uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów; jak też uczenia się w różny sposób – formalny, pozaformalny, nieformalny oraz uczenia się w różnych miejscach. W naszym polu widzenia są zarówno dziesiątki tysięcy najmłodszych warszawiaków w przedszkolach (i młodszych), ponad 200  tysięcy uczniów warszawskich szkół, blisko 300 tysięcy studentów w warszawskich uczelniach, tysiące uczących się pracowników, osób poszukujących pracy, pasjonatów zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, coraz liczniejsze grupy emerytów uczących się dla przyjemności. Takie podejście wymaga współpracy wielu jednostek organizacyjnych warszawskiego samorządu, partnerów społecznych, instytucji nauki, rynku pracy, przedsiębiorców. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest kontynuacją Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012."
 

Pliki do pobrania

1. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(plik: 1751_uch-1.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
Pobierz
2. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
(plik: 1751_uch_zal.doc, rozmiar pliku: 2.88 MB)
Pobierz