Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2016

Increase Zwykły Decrease
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Kategoria
Nazwa pliku
broszura_program_wspolpracy_2016.pdf
Rozmiar
667.27 KB
Opis

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwszy program powstał w 2004 roku i od tego momentu co roku przyjmowany jest przez Radę m.st. Warszawy w formie uchwały dokument określający zasady regulujące współpracę m.st. Warszawy (czyli Miasta) z sektorem pozarządowym. Miasto współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz warszawiaków i m.st. Warszawy, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie poszczególnych dzielnic, w zakresie swoich zadań.

Tagi:
kapitał społeczny, współpraca, konkurs, granty