Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Start młodych

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Moduł Start młodych będzie odpowiedzią na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracowników o konkretnych zawodach. Większość szkół o charakterze zawodowym nie dysponuje nowoczesną infrastrukturą umożliwiającą rozwijanie adekwatnych kompetencji zawodowych. Przenosi to na pracodawców oraz Fundusz Pracy koszty prowadzenia praktyk zawodowych oraz przygotowania do zawodu. Startujący w przetargach lub konkursach wykonawcy działań infrastrukturalnych otrzymają dodatkowe punkty w konkursie za uwzględnienie w sposobie realizacji zlecenia stworzenia szansy startu zawodowego młodzieży, także w ramach stałej współpracy ze szkołami.