Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

Increase Zwykły Decrease
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Kategoria
Nazwa pliku
strategia_rozwoju.pdf
Rozmiar
3.72 MB
Opis

Prezydent miasta stołecznego Warszawy zarządzeniem nr 1438/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. (z pn. zm.) w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku zainaugurował prace nad nową strategią. Uwzględnia ona nowe uwarunkowania Warszawy: zmiana ustroju stolicy, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wejście w życie nowych uregulowań prawnych nakładających na samorząd obowiązek przygotowania kompleksowych programów określonych dziedzinach funkcjonowania miasta.

Prace nad strategią przebiegały wielotorowo. Opracowano dwa dokumenty: raport o stanie miasta, czyli diagnozę, oraz strategię rozwoju. Równolegle prowadzone były konsultacje społeczne. W pracach uczestniczyli pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, a także eksperci i konsultanci zewnętrzni, głónie pracownicy naukowi warszawskich wyższych uczelni i instytutów naukowych.

 

Tagi:
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, strategia, program