Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Twórcy Społecznej Strategii Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Włodzimierz Paszyński
Realizację Strategii nadzoruje Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzący zadania m.in. z zakresu spraw społecznych.

Więcej informacji o Prezydencie Włodzimierzu Paszyńskim znajduje się na stronie Urzędu Miasta.

Dr Krzysztof Herbst, Koordynator Zespołu Społecznej Strategii Warszawy w latach 2007 - 2008.

Doktor socjologii, autor wielu publikacji z zakresu społecznych problemów planowania przestrzennego i reformy samorządu terytorialnego.
 
Pracował w Polskiej Akademii Nauk. Ekspert programów TACIS, PHARE, Banku Światowego, OBWE. Brał udział w projektach na terenie Rosji, Ukrainy, Słowacji. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych. Jeden z fundatorów i wiceprezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Społeczną Strategię Warszawy tworzyli w latach 2007 – 2008 eksperci wchodzący w skład Zespołu Strategii.

Prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, PrzewodniczącymRady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Wykładowca Uniwersytet w Leeds (Wielka Brytania).

Prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski zajmuje się socjologią polityki, społecznościami lokalnymi i metodami badawczymi w socjologii. 

Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki profesor socjologii. Zainteresowania naukowe: socjologia miasta, przestrzeni i procesów urbanizacji, naukoznawstwo.

Dr Joanna Tyrowicz, pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego.

Wojciech Marchlewski jest niezależnym ekspertem, konsultantem w dziedzinie edukacji, efektywności i zarządzania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Dr Mirosław Grochowski, adiunkt Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony konsultant i doradca Banku Światowego i UNDP/UN z zakresu zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego oraz reform w administracji publicznej oraz zagadnień przekształceń obszarów wiejskich.

Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Specjalista w dziedzinie kapitału społecznego, zagadnień rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej.

Dr Maciej Bukowski, absolwent matematyki i doktor nauk ekonomicznych. Od początku swojej kariery naukowej związany jest ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie wykłada m.in. makroekonomię, finanse publiczne oraz ekonomię wzrostu.

Dr Izabela Rybka, socjolog. Zajmuje sie polityką społeczną, zwłaszcza problematyką pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych oraz Instytutem Spraw Publicznych.