Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Warszawski program profilaktyki i promocji zdrowia

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, pon.

Główne problemy zdrowotne mieszkańców m.st. Warszawy wyznaczają kierunki działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia skierowanej do całej populacji Warszawy. Kierunki działań zostały zdefiniowane w postaci celów, które są spójne z celami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 i z celami Strategii Rozwoju Miasta do 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Program zakłada poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców m.st. Warszawy poprzez promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną oraz zmniejszenie nierówności 
w zdrowiu, to jest w szczególności:
  • zwiększenie aktywności fizycznej ludności;
  • ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych;
  • poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem;
  • wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego, psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży;
  • tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych;
  • tworzenie warunków do aktywnego życia osób niepełnosprawnych;
  • włączenie usług ochrony zdrowia w zintegrowany terytorialny system usług.