Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Projekt ten ukierunkowany jest na wzmocnienie mechanizmów partycypacji i akceptacji społecznej dla podejmowanych przez m. st. Warszawę działań z zakresu rewitalizacji, inwestycji publicznych oraz przedsięwzięć społecznych, przy aktywnym udziale urzędników miejskich.

Pracownicy urzędów dzielnicowych i Urzędu m. st. Warszawy nabędą umiejętności oraz poznają narzędzia służące do skuteczniejszego prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną w sytuacjach konfliktu społecznego. Ponadto w Urzędzie m. st. Warszawy zostanie wyszkolonych 10 mediatorów, którzy na bieżąco będą wspomagać pracowników samorządowych w prowadzeniu konsultacji społecznych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy wizyt studyjnych oraz szkoleń wezmą udział w praktycznym przeprowadzeniu konsultacji społecznych na przykładzie jednego z miejskich przedsięwzięć. Następnie na podstawie zdobytych doświadczeń opracują podręcznik zawierający przykłady dobrych praktyk oraz rekomendacje dla pracowników samorządu lokalnego i ich partnerów.

Seminaria zorganizowane w 18 dzielnicach z udziałem ekspertów norweskich umożliwią przegląd doświadczeń i możliwość przeniesienia dobrych praktyk z Oslo.

Platforma internetowa będzie służyła do komunikowania się ze społecznością lokalną, zbierania informacji i opinii na temat planowanych i realizowanych przedsięwzięć miejskich.