Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Wzmocnienie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

 Realizacja programu będzie uwzględniać:

  • opracowanie i uzgodnienie modelu koncepcyjnego: wspólnota sąsiedzka jako podstawa struktury społeczno-przestrzennej;
  • opracowanie kodeksu samorządności;
  • opracowanie kodeksu wspólnego gospodarowania (wykorzystanie instrumentów partnerstwa i ekonomii społecznej);
  • wzmocnienie mechanizmów prospołecznego zarządzania sferą gospodarczą (tradycyjnie określaną jako niespołeczna);
  • przygotowanie uruchomienia projektów pilotażowych. Niezbędna będzie współpraca z jednostkami – gestorami odpowiednich sfer w Urzędzie Miasta.

Realizacja programu wynika z celu strategicznego 2 Wzrost potencjału społecznego.

Pliki do pobrania

1. Zarządzenie nr 1186/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020
(plik: program._wzmacniania_wspolnoty_lokalnej_tresc.pdf, rozmiar pliku: 624.08 KB)
Pobierz
2. Podsumowanie seminarium z 14.12.2010 r. Lokalność – jak ją rozumieć we współczesnej Warszawie, jak współpracować i jak wspierać
(plik: raport_seminarium_lokalnosc_warszawie.doc, rozmiar pliku: 243 KB)
Pobierz
3. Magdalena Staniszkis - Przestrzeń lokalności
(plik: _mstaniszkis_lokalnosc.pdf, rozmiar pliku: 5.51 MB)
Pobierz
4. Aleksandra Wasilkowska - Przestrzenie nieformalne, bazaromat - Prezentacja
(plik: _przestrzenie_nieformalne_bazaromat.pdf, rozmiar pliku: 9.35 MB)
Pobierz
5. Tekst do prezentacji
(plik: _przestrzenie_nieformalne_bazaromat_tekst.pdf, rozmiar pliku: 24.58 KB)
Pobierz
6. Paweł Jordan - Rozwój wspólnot w Warszawie
(plik: _pjordan_rozwoj_wspolnot_w_warszawie_konc_mezzo_tryb_zgodnosci.pdf, rozmiar pliku: 1.48 MB)
Pobierz
7. Anna Petroff-Skiba, Monika Komorowska - Lokalność w konsultacjach - Prezentacja
(plik: _annaps_mk_lokalnosc_w_konsultacjach.pdf, rozmiar pliku: 1 MB)
Pobierz
8. Tekst do prezentacji
(plik: _annaps_mk_lokalnosc_w_konsultacjach_tekst.pdf, rozmiar pliku: 144.91 KB)
Pobierz
9. Agnieszka Matan - Przykłady lokalnych działań w Warszawie
(plik: _amatan_przyklady_lokalnych_dzialan_w_warszawie.pdf, rozmiar pliku: 1.1 MB)
Pobierz
10. Krzysztof Herbst z zespołem - Rozkład przestrzenny dotacji na projekty lokalne
(plik: _kherbst_rozklad_dotacji_na_projekty_lokalne.pdf, rozmiar pliku: 1.98 MB)
Pobierz