Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

XI posiedzenie Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, pt.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z XI posiedzenia Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy.

Planowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie informacji o nowej wersji Polityki edukacyjnej Warszawy w latach 2013 - 2020 
2. Przyjęcie informacji o uruchomieniu prac nad projektem operacyjnego programu Rozwój dialogu i komunikacji społecznej
3. Omówienie propozycji CKS dotyczącej klasyfikacji miejskich dokumentów programowo-strategicznych
4. Omówienie wstępnego harmonogramu realizacji SSW w latach 2013-2014
5. Omówienie propozycji uruchomienia prac nad projektem Ekonomia społeczna
6. Przyjęcie planu współpracy z Dzielnicami w kontekście SSW na 2013 r.
7. Sprawy różne