Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Niepełnosprawni w Warszawie – potrzeba integracji
 Materiały z VII Warszawskiego Forum Polityki Społecznej poświęconego integracji społecznej  
Sytuacja warszawskich rodzin w latach 2004-2008
Analiza sytuacji warszawskich rodzin powstała w odpowiedzi na potrzebę wykreowania spójnej, efektywnej i racjonalnej polityki rodzinnej Miasta. Zawiera część poświęconą demografii, omawia zakres usług publicznych i wsparcia świadczonych m.in. w obszarze edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, pomocy społecznej. Zawiera wnioski i rekomendacje mające na celu poprawę perspektyw życiowy
Rodzina i kierunki polityki rodzinnej państwa w świetle przepisów prawa
Tekst otwiera omówienie pojęcia rodziny w aspekcie prawnym i socjologicznym. W dalszej części autorka nakreśla zasady prawa rodzinnego i dokonuje przeglądu instytucji powołanych do ochrony rodziny. Nastepnie streszcza kierunki polityki rodzinnej w UE oraz sytuację rodziny w świetle prawa unijnego i międzynarodowego. Wymienia również dokumenty rządowe dotyczące polityki rodzinnej.
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą NR LXXXIX/2644/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. 
Program Operacyjny Rodzina na lata 2010-2020
Program Operacyjny Rodzina na lata 2010-2020 przyjęty uchwałą NR LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.
Zastosowanie analizy i wskaźnika SROI w Europie i Kanadzie
Broszura wydana przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przedstawia wskaźnik społecznej stopy wzrostu (SROI - Social Return on Investment) jako metodę ewaluacji społecznych korzyści z planowanego przedsięwzięcia lub  ich prognozowania. Publikacja zawiera przykładową analizę SROI i raport SROI, a także przytacza przykłady zastosowania instrumentu do oceny projektów i program
Prisma Microfinance Social Benefit Analysis & Social Return Mini-Reader
Mini-przewodnik po analizie korzyści i społecznej stopie zwrotu. Krok po kroku przedstawia proces wdrażania SROI w organizacji. Publikacja w języku angielskim
A Guide to Social Return on Investment (wersja pełna)
Przewodnik po analizie SROI (pełna wersji). Publikacja w języku angielskim wydana przez brytyjskie Ministerstwo ds. Trzeciego Sektora
Social Return on Investment - an Introduction
Skrócona wersja przewodnika po analizie SROI wydanego przez brytyjskie ministerstwo ds. Trzeciego Sektora