Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Społeczne zasoby Warszawy. Ramy odniesienia dla strategii miasta
Zasoby społeczne Warszawy jako środek do rozwoju miasta. Rekomendacje
Raport z realizacji Społecznej Strategii Warszawy
Raport z realizacji Społecznej Strategii Warszawy 1 rok po jej uchwaleniu.  
Warszawski Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych: założenia, priorytety, cele
XII WFPS: Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Formularz do zgłaszania uwag
XII WFPS: Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Diagnoza - kapitał społeczny Warszawy
Myśląc o rozwoju kapitału społecznego – kapitału współdziałania i wspólnej tożsamości - na poziomie praktycznych działań, należy koncentrować się nie tyle na akademickich rozważaniach dotyczących samego zjawiska i jego przejawów, ile na uwarunkowaniach jego rozwoju.Jakie to uwarunkowania? Jakie instrumenty może wykorzystać planista, architekt, lokalny polityk, by wytworzyć klimat sprzyjający ożywi
Diagnoza rynku pracy Warszawy
Diagnoza rynku pracy miasta stołecznego Warszawy przynosi analizę efektywności działań aktywizacyjnych oraz współpracy na rzecz rynku pracy.Jak wskazują badania, spowolnienie tempa rozwoju związane jest w dzisiejszych czasach nie ze wzrostem zwolnień i (co za tym idzie) bezrobociem, lecz ze spadkiem tempa przyrostu miejsc pracy. Równocześnie, na podstawie danych na poziomie indywidualnym, można st
Wsparcie oraz diagnozowanie populacji ludzi bezdomnych w Warszawie - ekspertyza
Wsparcie oraz diagnozowanie populacji ludzi bezdomnych w Warszawie - ekspertyza Współczesne definicje bezdomności podkreślają strukturalny i płynny charakter zjawiska. Bezdomność nie jest konsekwencją indywidualnych decyzji, jest problemem społecznym powodowanym przez wiele powiązanych ze sobą czynników. Opracowanie to prezentuje zarys współczesnej wiedzy o bezdomności (strukturalność przyczyn, zm