Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Obywatelska rewitalizacji Warszawy
Obywatelska rewitalizacji Warszawy w kontekście Społecznej Strategii WarszawyProponowany program rewitalizacji wpisuje się w przygotowaną niedawno strategię rozwoju Warszawy. Może realizować wiele jej celów, dostarczyć instrumentów do realizacji innych a także dać okazję do modyfikacji niektórych – zbyt konserwatywnych elementów samej strategii jak i realizujących ja planów i rozwiązań organizacyj
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe"
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe" przedstawiona na IX Warszawskim Forum Polityki Społecznej, które odyło się 29 listopada 2008 r.
Prezentacja "Warszawska bezdomność (z zewnątrz)"
Prezentacja "Warszawska bezdomność (z zewnątrz)" przedstawiona na VII Warszawskim Forum Polityki Społecznej, które odyło się 19 maja 2008 r.
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Niepełnosprawni"
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Niepełnosprawni" przedstawiona na IX Warszawskim Forum Polityki Społecznej, które odyło się 29 listopada 2008 r.
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Seniorzy"
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Seniorzy" przedstawiona na IX Warszawskim Forum Polityki Społecznej, które odbyło się 29 listopada 2008 r.
Propozycje założeń do diagnozy i prognozy sytuacji warszawskich seniorów
Propozycje założeń do diagnozy i prognozy sytuacji warszawskich seniorówW dokumencie Zespołu ds. Społecznej Strategii Warszawy, zawierającym wstępną diagnozę sytuacji seniorów w Warszawie, znajdujemy informacje dotyczące obecnej i prognozowanej sytuacji demograficznej, które – w zestawieniu z danymi ogólnopolskimi – prowadzą do kilku ważnych wniosków.
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Uzależnienia"
Prezentacja wyników prac zespołu zadaniowego "Uzależnienia" przedstawiona na IX Warszawskim Forum Polityki Społecznej, które odbyło się 29 listopada 2008 r.
Dyskusja nad Strategią - Krzysztof Herbst
Materiały z IX Warszawskiego Forum Polityki Społecznej poświęconego celom i kierunkom Społecznej Strategii Warszawy