Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Podsumowanie prac grupy zadaniowej
Podsumowanie prac grupy zadaniowej "Metropolia"Dokument zawiera podsumowanie prac grupy zadaniowej Metropolia. W dokumencie znajduje się cele i opis przebiegu praci efekty dyskusji. Wyróżniono także cel główny i cele niższego rzędu dla Strategii Społecznej Warszawy w kontekście cech metropolitalnych miasta i skutków procesów metropolizacji.
Kierunki i cele warszawskiej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.
Kierunki i cele warszawskiej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Zespół Zadaniowy „Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe” Społecznej Strategii WarszawyW opracowaniu tym zostały zaproponowane kierunki rozwoju (zmian) oraz cele w polityce wobec bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu. W opracowaniu zarysowano kierunki działań przybliżających sposoby doprowadzenia do owych zmian
Cele i kierunki działań warszawskiej polityki wobec osób niepełnosprawnych
Cele i kierunki działań warszawskiej polityki wobec osób niepełnosprawnychNiniejszy dokument został wypracowany przez grupę roboczą, powołaną w lipcu br. przez Prezydenta m. st. Warszawy w celu sformułowania propozycji celów i kierunków działania miejskiej polityki społecznej wobec osób z niepełno sprawnościami. Prace grupy roboczej są częścią większego przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu
Cele strategiczne i cele operacyjne miejskiej polityki społecznej wobec seniorów
Cele strategiczne i cele operacyjne miejskiej polityki społecznej wobec seniorówPropozycja celów strategicznych oraz operacyjnych została wypracowana przez grupę roboczą, powołaną w lipcu br. przez Prezydenta m. st. Warszawy w celu sformułowania propozycji celów i kierunków działania miejskiej polityki społecznej wobec seniorów. Prace grupy roboczej są częścią większego przedsięwzięcia, polegające
Cele i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny
Cele i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodzinyPropozycja celów i kierunków działań miejskiej polityki wobec rodziny została przygotowana przez grupę roboczą, powołaną przez Prezydenta m. st. Warszawy w lipcu br. Prace grupy roboczej Rodzina są częścią większego przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu Strategii Integracji Społecznej, która z kolei stanowi część Społecznej
Założenia dla Społecznej Strategii Warszawy
Prezentacja Społeczna Strategia Warszawy - Założenia metodologiczne i organizacyjne. Prezentacja zawiera podstawy opracowywania, główne kierunki prac oraz najważniejsze priorytety Strategii.
Raport podsumowujący warsztaty zespołu zadaniowego
Raport podsumowujący warsztaty zespołu zadaniowego „Kapitał ludzki” odbytych w ramach prac nad Społeczną Strategią WarszawyNiniejszy raport stanowi podsumowanie prac zespołu zadaniowego „Kapitał Ludzki” przeprowadzonych w formie warsztatów w ramach prac nad Społeczną strategią Warszawy. Punktem wyjścia do prac zespołu, któremu poświęcono pierwsze spotkanie, była dyskusja nad Diagnozą kapitału ludz
Synteza oraz zbiór opracowań Zespołu Zadaniowego bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe - Synteza oraz zbiór opracowań Zespołu Zadaniowego Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe dla Społecznej Strategii Warszawy.Rozdział pierwszy wskazuje na główny kierunek – misję – oraz kierunki szczegółowe dla warszawskiej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Kolejnu rozdział zawierają zagadanienia związane z monitorowaniem i wsparciem ludzi
Sytuacja osób niepełnosprawnych w Warszawie
Dokument sytuacja osób niepełnosprawnych zawiera szczegółową analizę i opis sytuacji osób niepełnosprawnych w Warszawie.W opracowaniu można znaleźć m.in. szacunki dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Warszawie, analizę sytuacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych jako klientów pomocy społecznej oraz innych instytucji.
Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie
Wstpępną diagnozę sytuacji sytuacji seniorów w Warszawie poświęcono okresleniu sytuacji warszawskich seniorów i wskazania na tej podstawie obszarów, w których pojawiaja sie zagrożenia wykluczeniem społecznym.W analizie zagrożenia ryzykiem wykluczenia społecznego warszawskich seniorów przyjmujemy szerokie, wielowymiarowe podejscie do tego zjawiska. oraz dokonano opisu działan podejmowanych przez mi